Manyetizma YGS ve LYS Konuları Hangileri? 2018

Fizik dersi Manyetizma YGS ve LYS konularını merak mı ediyorsunuz? 10. sınıf Fizik dersinin Elektrik ve Manyetizma ünitesinin konularını ayrıntılı olarak inceledik.

ÖSYM, YGS’de ve LYS’de Fizik sorularını müfredattan soruyor. 2017’de YGS ve LYS sorularının tamamı müfredattan soruldu. Bazı sorular birden fazla konu ya da kazanımdan geldi, ama öğretim programı dışından soru çıkmadı.

2017’de Manyetizma YGS ve LYS konularından bir soru çıktı. YGS fen bilimleri testinin 10. sorusu bir pusulanın bir mıknatısla nasıl etkileşeceğini soruyordu. Yazının sonundaki kaynaklardan ÖSYM’nin websitesine gidip soru kitapçığını inceleyebilirsiniz.

Manyetizma YGS ve LYS konularından hangilerinin sınavda çıkabileceğini belirlemek için Ortaöğretim Fizik dersi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2007 (11. ve 12. sınıflar için 2011), 2013 ve 2017 (Hem normal liseler hem fen liseleri için olanları) taradık. Manyetizma ile ilgili kazanımları belirledik. Kazanımları iyice okuyup, özetledik. İçerik analizimizin sonunda bir tablo çıkardık.

Analizimizi yaparken önemli varsayımlarımız oldu:

 • 2017 yılı Fizik dersi öğretim programının 2017 – 2018 öğretim yılından itibaren 9. sınıflarda, 2018 – 2019’da 10. sınıflarda, 2019 – 2020’de 11. sınıflarda ve 2020 – 2021’de 12. sınıflarda uygulanmaya başlayacağını öngörüyoruz.
 • Büyük ihtimalle 2021 yılına kadar mezun olacak öğrenciler 2013 yılı müfredatıyla öğrenim görecekleri için, ÖSYM’nin 2021’de dahil olmak üzere YGS ve LYS’de 2013 yılı müfredatını baz alacağını varsayıyoruz.

Manyetizma YGS ve LYS Konuları Tablosu

Tabloda konu ve kavramlar bir yılın müfredatında varsa yeşil ve “1” olarak, yoksa kırmızı ve “0” olarak gösteriliyor. Bu tabloda tüm müfredatlarda ortak olan, sadece 2013 yılı müfredatında olan ve sadece 2017 müfredatında olan konu ve kavramları işaretledik.

 • Siyah ve kalın yazılmış olanlar en çok dikkat etmeniz gerekenler, çünkü bunlar kapsam alanı içinde olduğu garanti olan kavramlar.
 • Siyah ve normal yazılanlar açıkça bu konulara girilmez denilen kazanımlar. Bunların çıkacağını düşünmüyoruz.
 • Mavi ve kalın yazılanlar 2013 müfredatında olup 2017’de olmayanlar. Bunların 2021 de dahil olmak üzere çıkabileceğini düşünüyoruz.
 • Kırmızı ve kalın yazılanlar 2017 müfredatıyla eklenenler. Bunların 2022’den itibaren çıkabileceğini düşünüyoruz.

Fizik manyetizma YGS ve LYS konuları tablosu

Manyetizma 10. sınıf konusu olduğu için hem YGS’de hem de YS’de bu konudan soru çıkıyor.

Manyetizma YGS ve LYS Konuları Listesi

Mıknatıs ve Manyetik Alan YGS ve LYS Konuları

Akım ve Manyetik Alan YGS ve LYS Konuları

 • Üzerinden elektrik akımı geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenler
 • Manyetik alan ile ilgili matematiksel hesaplamalar yok
 • Elektromıknatıs
 • Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkileri
 • Dünya’nın manyetik alanının sebebi
 • Dünya’nın manyetik alanının sonuçları
 • Manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki fark (2013)
 • Pusula ile yön bulma (2017)

Manyetizma YGS ve LYS Konuları Kelime Bulutu

Fizik manyetizma YGS ve LYS konuları kelime bulutu

Manyetizma YGS ve LYS konuları kelime bulutu manyetik, alan, mıknatıs, akım, çizgi, kuzey, güney, kutup, Dünyanın, deney ve değişkenleri kelimelerinin en sık geçenler olduğunu gösteriyor. En sık kullanılan kazanım fiilleri de açıklar ve analiz eder olmuş.

Manyetizma YGS ve LYS Konuları Kazanımları

Mıknatıs ve Manyetik Alan YGS ve LYS Konuları Kazanımları

2017 – 10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.

 • Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
 • Mıknatısların manyetik alanının manyetik alan çizgileri ile temsil edildiği vurgulanır.
 • Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı incelemeleri sağlanır.

2013 – 10.2.4.1 Mıknatısların manyetik özelliklerinin nedenlerini açıklar ve maddeleri manyetik özelliklerine göre sınıflandırır.

 • Öğrencilerin bir mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgilerinin mıknatısın farklı noktalarında nasıl değiştiğini görmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak manyetik alan kavramını açıklamaları sağlanır.

2013 – 10.2.4.2 Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini manyetik alan kavramını kullanarak açıklar ve bu kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

 • Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez
 • Öğrenciler mıknatısları kullanarak günlük hayatta belirledikleri bir probleme çözüm önerisi üretmeleri sağlanır.

2007 – 11.3.1.1. Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini alan kavramını kullanarak açıklar.

 • Elektrik ve manyetik olaylar arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak, manyetik kutuplar arasındaki etkileşimlerde temas gerektirmeyen bir alan kavramı kullanılacağı vurgulanır. Manyetik alanı açıklamak için manyetik alan çizgilerinin kullanılacağı vurgulanır. Öğrenciler, elektrik alanda olduğu gibi, manyetik alan çizgilerinin de metaforik bir modelleme olduğu gerçekte böyle çizgilerin olmadığı konusunda yanılgılara düşmemeleri için uyarılır.
 • “Büyük mıknatıslar küçük olanlardan daha kuvvetlidir.”, “Mıknatıslar sadece çeker.”, “Kuzey ve güney manyetik kutuplar, pozitif ve negatif yükler gibidir.”, “Sadece mıknatıslar manyetik alan oluşturur.”, “Manyetik alan ile elektriksel alan aynıdır.”, “Manyetik alanlar, kitaptaki resimler gibi iki boyutludur; manyetik alan üç boyutlu değildir.”, “Manyetik alan çizgileri sadece mıknatısın dışında vardır”. (Kavram yanılgısı)

2007 – 11.3.1.6. Maddeleri manyetik özeliklerine göre sınıflandırır.

 • Bazı maddelerin neden mıknatıslık özeliği gösterdiği bazılarının ise göstermediği tartışmasından yola çıkılarak, maddeler manyetik geçirgenliklerine göre paramanyetik, ferromanyetik ve diamanyetik maddeler olarak sınıflandırılır.
 • “Bütün metaller mıknatıslar tarafından çekilir.”, “Mıknatıslar metal olmayanları iter.” (Kavram yanılgısı)

Akım ve Manyetik Alan YGS ve LYS Konuları Kazanımları

2017 – 10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder.

 • Elektromıknatıs tanıtılarak kullanım alanlarına örnekler verilir.
 • Manyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez ve manyetik alanın yönü ile ilgili problemler çözülmez.
 • Sağ el kuralı verilir. Manyetik alanın şiddeti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. (Fen lisesi)
 • Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerine değinilir.
 • Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı etkileyen değişkenleri belirlemeleri sağlanır.

2017 – 10.1.4.2. Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar.

 • Arılar, göçmen kuşlar, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlıların yerin manyetik alanından yararlanarak yön buldukları belirtilir.
 • Öğrencilerin pusula ile yön bulmaları sağlanır.

2013 – 10.2.5.1 Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder.

 • Manyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
 • Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak değişkenleri belirleyebilmeleri için ortam hazırlanır.
 • Öğrencilerin elektromıknatısların kullanım alanlarına örnekler vermeleri sağlanır.

2013 – 10.2.5.2 Dünyanın oluşturduğu manyetik alanının sebeplerini ve sonuçlarını tartışır.

 • Öğrencilerin ilgi alanlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak araştırma yapmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki farkı açıklamaları sağlanır.
 • Öğrencilerin yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerine etkilerini tartışmaları sağlanır.

2007 – 9.5.2.1. Üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşturduğunu belirtir.

2007 – 9.5.2.2. Manyetik alan içerisinde üzerinden akım geçen bir tele etkiyen kuvvetin nelere bağlı olduğunu deneyerek keşfeder.

 • Bu düzeyde formüllere ve sağ el kuralına girilmeyecektir. Tele etkiyen manyetik kuvvetin nitel olarak akım (büyüklüğü ve yönü), uzunluk ve manyetik alan ile olan ilişkisi gösterilmelidir.

2007 – 9.5.2.3. Basit bir elektrik motoru tasarlayarak yapısını açıklar.

2007 – 11.3.1.7. Dünyanın manyetik alanının kaynağı hakkındaki görüşleri irdeler.

 • Manyetik alanın kaynağının hareketli yükler olduğu etkinliklerle vurgulanır.
 • “Dünyanın coğrafik ve manyetik kutupları çakışıktır.”, “Dünyanın kuzey yarım küresindeki manyetik kutup kuzey kutup ve güney yarımküresindeki manyetik kutup ise güney kutuptur.” (Kavram yanılgısı)

Kaynaklar

“Manyetizma YGS ve LYS Konuları Hangileri? 2018” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.