Fizik Dersi Konuları Konu Anlatımları Soru Çözümleri

Bu siteyi yaşayan bir kitap olsun diye hazırladım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı’na uygun olmasına özellikle dikkat ediyorum. Müfredatta öğrencilerin ne öğrenmesi bekleniyorsa onu kapsamaya özen gösterdim. Özellikle 9. ve 10. sınıf bilimsel okuryazarlığı amaçladığı için fiziğin kavramsal temelleri vurgulanıyor, matematiksel işlemler görece daha az. 11. ve 12. sınıflar ise üniversitede temel bilim ve mühendislik öğrenmek isteyen öğrencilerin fizik bilgi ve beceri temelini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fiziğin önemli bir özelliği var. Anlamadan yapamazsınız. Anlamak demek kavramlar hakkında düşünmek demek. Ben düşündüklerimi aktarıyorum, okuyucunun da benimle birlikte düşünmesini umuyorum. Fizik için matematik de çok önemli, matematik çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Son olarak fizik zor değil diyenlere katılmıyorum. Fizik zor, ama öğrenme eğrisinin başlangıcını aşıp Evren’i anlamaya başladığınızı fark ettiğinizde keyif almaya başlayabilirsiniz.

Yazarken özellikle okuyucuyla konuşur gibi yazmaya çalıştım. Yaşayan bir kitap olduğu için okuyucular yorumlarıyla beni uyarır ve yazım yanlışlarını düzeltirim. Siz de böyle hatalar yakalarsanız lütfen yorumlarda bana bildirin. 2017’de başladığım bu yolculuğun devam etmesini umuyorum. Hala epeyce yazmam gereken konu var, zamanım oldukça ekleyeceğim.

9. Sınıf

Giriş

 1. Cisimler ve Sistemler
 2. Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
 3. Skaler ve Vektörel Büyüklükler
 4. Temel-Türetilmiş Skaler-Vektörel Nicelikler Test

Madde ve Özellikleri

 1. Madde nedir özellikleri nelerdir?
 2. Kütle nedir nasıl ölçülür?
 3. Hacim nedir nasıl ölçülür?
 4. Özkütle nedir nasıl hesaplanır?
 5. Toz şekerin özkütlesi deneyi
 6. Dayanıklılık nedir? Örnekleri nelerdir?
 7. Dayanıklılık testi
 8. Adezyon ve Kohezyon nedir? Örnekleri nelerdir?
 9. Yüzey gerilimi nedir? Örnekleri nelerdir?
 10. Kılcallık nedir? Örnekleri nelerdir?
 11. Gaz nedir? Özellikleri nelerdir?
 12. Plazmalar ve örnekleri

Hareket

 1. Hareket tanımı ve çeşitleri
 2. Referans noktası tanımı ve hareketin göreliği
 3. Konum tanımı ve örnekler
 4. Yer değiştirme ve alınan yol tanımları
 5. Hız ve Süratin karşılaştırılması
 6. Düzgün Doğrusal Hareket
 7. Hareket Temel Kavramlar Test
 8. İvme tanımı ve örnekler

Kuvvet

 1. Kuvvet tanımı ve çeşitleri
 2. Ağırlık nedir kütleden farklı mıdır?
 3. Serbest cisim diyagramları ve örnekleri
 4. Bileşke (net) kuvvet ve dengelenmiş kuvvetler

Newton’un Hareket Yasaları

 1. Newton’un Hareket Yasaları
 2. Eylemsizlik Yasası Örnekleri
 3. Newton’un İkinci Yasası Sanal Deney
 4. Etki – tepki Yasası ve Örnekleri

Sürtünme Kuvveti

 1. Sürtünme kuvveti tanımı?
 2. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetinin karşılaştırılması

İş, Enerji ve Güç

 1. İş tanımı ve örnekler
 2. Enerji tanımı ve örnekler
 3. Kinetik enerji tanımı ve örnekler
 4. Potansiyel enerji tanımı ve örnekler
 5. Mekanik enerji tanımı ve örnekler
 6. Enerjinin korunumu ve dönüşümü yasası
 7. Enerji aktarımı ve enerjinin depolanması
 8. İş ve enerji ilişkisi
 9. Güç tanımı ve örnek soru çözümleri
 10. Verim tanımı ve örnekler

Isı ve Sıcaklık

 1. Isı nedir? Ölçüm yolları
 2. Sıcaklık nedir? Ölçüm yolları
 3. İç enerji nedir? Ölçüm yolları
 4. Termometre çeşitleri ve sıcaklık birim dönüşümleri
 5. Öz ısı ve ısı sığası nedir?
 6. Hal değişimi nedir?
 7. Buharlaşma ve kaynama farkı nedir?
 8. Erime ve donma nedir?
 9. Kaynama ve yoğunlaşma nedir?
 10. Isıl denge ve denge sıcaklığı
 11. Isının yayılma yolları
 12. Isı iletim hızı nedir?

Elektrostatik

 1. Elektrostatik (statik elektrik) ve elektrik yükleri
 2. İletken ve yalıtkan nedir? Özellikleri nelerdir?
 3. Elektriklenme çeşitleri nelerdir?
 4. Elektroskop nedir? Nasıl çalışır?
 5. Elektriksel kuvvet ve Coulomb Yasası nedir?
 6. Elektrik alan nedir?
 7. Faraday kafesi nedir? İletken ve yalıtkanlarda yük dağılımı

10. Sınıf

Elektrik devreleri

 1. Akım (elektrik akımı)
 2. Gerilim, voltaj ya da potansiyel fark
 3. Direnç nedir, nelere bağlıdır?
 4. Ohm Kanunu
 5. Kirchoff Kanunları
 6. Eşdeğer direnç: dirençlerde seri bağlama ve paralel bağlama
 7. Voltmetre ve ampermetre: özellikleri ve devreye bağlanması
 8. Üreteç nedir? Üreteçlerin bağlanması
 9. Pil nedir? Nasıl çalışır? Galvani ve Volta’nın görüşleri
 10. Elektromotor kuvvet (EMK) ve içdirenç
 11. Elektrik enerjisi, elektriksel güç, Joule kanunu ve lamba parlaklıkları

Mıknatıs ve manyetik alan

 1. Mıknatıs ve mıknatıslanma çeşitleri
 2. Manyetik alan ve manyetik alan çizgileri
 3. Akım ve manyetik alan: elektromıknatıs nedir?
 4. Dünya’nın manyetik alanı ve özellikleri nasıldır?

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

 1. Basınç, basınç kuvveti ve katı basıncı nedir?
 2. Sıvı basıncı nedir?
 3. Sıvı basıncı hangi değişkenlere bağlıdır? Deneyler
 4. Açık hava basıncı ve Toriçelli deneyi nedir?
 5. Gaz basıncı nelere bağlıdır?
 6. Pascal Prensibi nedir?
 7. Basınç ölçümü
 8. Basıncın hal değişimine etkisi nedir?
 9. Bernoulli ilkesi nedir? Akışkan basıncı ve akış hızı ilişkisi
 10. Kaldırma kuvveti ve Arşimet prensibi nedir?

Dalgalar

 1. Dalgalar: dalga hareketi ve çeşitleri
 2. Yay dalgaları: atmaların yansıması ve iletilmesi
 3. Su dalgaları ve dalgaların yansıması
 4. Su dalgalarında kırılma ve stroboskop
 5. Su dalgalarının hızı ile ortam derinliği deneyi
 6. Ses dalgası ve özellikleri
 7. Deprem dalgaları

Optik

 1. Işık nedir? Işın, tanecik ve dalga modelleri
 2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti nedir?
 3. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan malzeme nedir?
 4. Gölge nedir? Tam gölge ve yarı gölge nasıl oluşur?
 5. Işığın yansıması: düzgün ve dağınık yansıma nedir?
 6. Düzlem ayna: görüntü çizimi, özellikleri ve görüş alanı
 7. Küresel aynalar: asal eksen, tepe, merkez ve odak noktası
 8. Çukur ayna: özel ışınlar ve görüntü çizimi
 9. Tümsek ayna: özel ışınlar ve görüntü çizimi
 10. Kırılma olayı ve kırılma indisi
 11. Kırılma yasaları ve Snell kanunu
 12. Sınır açısı ve tam iç yansıma

11. Sınıf

Vektörler

 1. Vektörlerin Özellikleri
 2. Vektörlerde Toplama ve Çıkarma Yöntemleri
 3. Vektörlerin Bileşenlerine Ayrılması

Bağıl hareket

 1. Bağıl hareket ve bağıl hız nedir?
 2. Nehir problemleri, bağıl ve bileşik hareket

Dinamik

 1. Dinamik nedir? Sürtünmesiz düzlem
 2. Dinamik soruları ve çözümleri
 3. Eğik düzlem soru ve çözümleri
 4. Atwood makinesi, birbirine bağlı cisimler
 5. Eylemsizlik kuvveti, asansör soruları

Bir boyutta sabit ivmeli hareket

 1. Sabit ivmeli hareket denklemleri ve grafikleri
 2. Düzgün hızlanan ve yavaşlayan doğrusal hareket nedir?
 3. Serbest düşme nedir?
 4. Aşağı ve yukarı yönde düşey atış
 5. Hava direnci, direnç kuvveti ve limit hız nedir?

İki boyutta hareket

 1. Yatay atış hareketi nedir?
 2. Eğik atış (yukarı yönlü) hareketi nedir?

Enerji

 1. Hooke Yasası nedir? Örnek sorular
 2. İş hesaplama: Kuvvet – konum grafikleri
 3. Esneklik potansiyel enerjisi nedir? Örnek sorular
 4. Mekanik enerjinin korunumu nedir? Örnek sorular
 5. Sürtünme ve enerjinin korunumu: Örnek sorular

İtme ve Momentum

 1. Çizgisel momentum nedir? Örnek sorular
 2. İtme nedir? İtme ve momentum değişimi ilişkisi nasıldır?
 3. Momentumun korunumu yasası nedir?
 4. Esnek çarpışmalar nedir? Örnekler
 5. Esnek olmayan çarpışmalar nedir? Örnekler
 6. Patlama ve kenetlenme: Örnek sorular
 7. Roketler

Tork ve Denge

 1. Sağ el kuralı
 2. Tork
 3. Denge ve denge şartları
 4. Lami Teoremi
 5. Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi
 6. Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi Örnek Soru Çözümleri

Basit Makineler

 1. Basit Makinelerde Mekanik Avantaj ve Verim
 2. Kaldıraçlar
 3. Sabit ve Hareketli Makaralar ve Palangalar
 4. Eğik düzlem
 5. Çıkrık
 6. Çarklar
 7. Kasnaklar
 8. Vidalar

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

 1. Elektriksel Kuvvet
 2. Elektrik alan
 3. Elektriksel kuvvet ve elektrik alan soru çözümleri
 4. Elektriksel Potansiyel Enerji nedir?
 5. Elektriksel potansiyel, eşpotansiyel çizgileri, elektriksel iş ve potansiyel fark nedir?
 6. Düzgün elektrik alan nedir?
 7. Düzgün elektrik alanda yüklü parçacıklar nasıl hareket eder?

12. Sınıf

Düzgün Çembersel Hareket

 1. Düzgün çembersel hareket nedir: açısal hız ve merkezcil ivme
 2. Merkezcil kuvvet ve merkezkaç kuvveti nedir?
 3. Yatay ve düşey çembersel hareketin analizi
 4. Yatay, düşey ve eğimli virajlarda güvenli dönüş şartları
 5. Dönerek öteleme hareketi nedir?
 6. Eylemsizlik momenti nedir?
 7. Dönme ve dönerek ötelemede kinetik enerji nasıl bulunur?
 8. Açısal momentum nedir?
 9. Açısal momentumun korunumu nedir?
 10. Kütle çekim kuvveti nedir?
 11. Kütle çekim ivmesi ve alanı nedir?
 12. Kütle çekim potansiyel enerjisi, bağlanma ve kurtulma enerjisi nedir?
 13. Kepler Kanunları, örnek soru çözümleri

Fizik TYT ve AYT Konuları Hangileri?

 1. Fizik Biliminin Doğası
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Kuvvet ve Hareket (Sadece YGS Konuları)
 4. İş, Güç ve Enerji
 5. Isı ve Sıcaklık
 6. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 7. Elektrik Yükleri – Elektrostatik
 8. Elektrik Devreleri
 9. Manyetizma
 10. Dalgalar
 11. Optik
 1. Fizik Biliminin Doğası LYS Konuları
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Vektörler
 4. Hareket – Kinematik
 5. Kuvvet ve Hareket – Dinamik
 6. İtme ve Çizgisel Momentum
 7. Tork ve Denge Şartları
 8. İş, Güç ve Enerji
 9. Isı ve Sıcaklık
 10. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 11. Elektrik Yükleri – Elektrostatik
 12. Elektrik Devreleri
 13. Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Enerji
 14. Düzgün Elektrik alan ve Kondansatörler
 15. Manyetizma Mıknatıslar ve Elektrik Akımı
 16. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüksiyon
 17. Alternatif Akım ve Transformatörler
 18. Dalgalar
 19. Optik
 20. Düzgün Çembersel Hareket
 21. Basit Harmonik Hareket
 22. Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 23. Modern Fizik
 24. Atom Fiziği ve Radyoaktivite
 25. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları