12. Sınıf Fizik Konuları Konu Anlatımı

12. Sınıf Fizik Konuları ve Konu Anlatımı:

1. Ünite Düzgün Çembersel Hareket Konuları

  1. Düzgün çembersel hareket: Periyot, frekans, açısal hız ve merkezcil ivme
  2. Merkezcil kuvvet ve merkezkaç kuvveti
  3. Yatay ve düşey düzlemde çembersel hareket
  4. Virajlarda emniyetli dönüş şartları: yatay, düşey eğimli

2. Ünite Basit Harmonik Hareket

3. Ünite Dalga Mekaniği

4. Ünite Modern Fizik

5. Ünite Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

6. Ünite Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları