10. Sınıf Fizik Konuları Konu Anlatımı

10. Sınıf Fizik Konuları ve Konu anlatımı, 2018 Ortaöğretim Fizik öğretim programına uygun hazırlanmıştır.

1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma Konuları

1.1 Elektrik devreleri konuları

 1. Akım (elektrik akımı) nedir?
 2. Gerilim, voltaj ya da potansiyel fark nedir?
 3. Direnç nedir?
 4. Ohm Kanunu nedir?
 5. Kirchoff Kanunları nedir?
 6. Dirençlerin seri ve paralel bağlanması: eşdeğer direnç
 7. Voltmetre ve ampermetre nedir? Devrelere nasıl bağlanır?
 8. Üreteç: üreteçlerin seri bağlanması ve paralel bağlanması nasıldır?
 9. Pil nedir? Galvani ve Volta’nın elektrik hakkındaki görüşleri
 10. EMK (elektromotor kuvvet) nedir? İç direnç nedir?
 11. Elektrik enerjisi, Joule kanunu ve elektriksel güç nedir?

1.2 Mıknatıs ve manyetizma konuları

 1. Mıknatıs nedir? Mıknatıslanma çeşitleri
 2. Manyetik alan nedir? Manyetik alan çizgileri
 3. Akım ve manyetik alan ilişkisi: elektromıknatıs
 4. Dünya’nın manyetik alanı

2. Ünite: Basınç  ve Kaldırma Kuvveti Konuları

 1. Basınç, basınç kuvveti ve katı basıncı
 2. Sıvı basıncı
 3. Sıvı basıncı simülasyon deneyleri
 4. Açık hava basıncı ve Toriçelli deneyi
 5. Kapalı kaplarda gaz basıncı
 6. Pascal Prensibi, Su cendereleri, U borusu
 7. Basınç nasıl ölçülür? Barometre, manometre, altimetre
 8. Basıncın hal değişimine etkisi nasıldır? Faz diyagramları
 9. Akış hızı ve akışkan basıncı: Bernoulli ilkesi
 10. Kaldırma kuvveti ve Arşimet prensibi

3. Ünite: Dalgalar Konuları

 1. Dalgalar ve dalga hareketinin temel değişkenleri
 2. Yay dalgaları: atma ve periyodik dalga, yansıma ve iletilme
 3. Su dalgaları ve su dalgalarında yansıma
 4. Stroboskop, su dalgalarının hızı ve kırılma
 5. Su dalgalarının hızı ile ortam derinliği ilişkisi deneyi
 6. Ses dalgaları ve özellikleri
 7. Deprem dalgaları ve özellikleri

4. Ünite: Optik

 1. Işık nedir? Işığın ışın, parçacık ve dalga modelleri
 2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti
 3. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler
 4. Gölge nedir: tam gölge ve yarı gölge oluşumu
 5. Işıkta yansıma: düzgün ve dağınık yansıma
 6. Düzlem aynada görüntünün özellikleri, çizimi ve görüş alanı
 7. Küresel aynaların özellikleri: asal eksen, merkez, odak ve tepe noktası
 8. Çukur aynada özel ışınlar ve görüntü
 9. Tümsek aynada özel ışınlar ve görüntü
 10. Kırılma ve kırıcılık indisi
 11. Snell yasası ve kırılma kanunları
 12. Sınır açısı ve tam yansıma