İş, Güç ve Enerji TYT ve AYT Konuları Hangileri? 2020

Fizik iş, güç, enerji YGS konuları kelime bulutu

Fizik dersi Enerji TYT ve AYT konularından hangilerinin sınavlarda çıkabileceğini ediyor olmalısınız. 9. sınıf Fizik dersinin dördüncü ünitesi Enerji TYT ve AYT konularını ayrıntılı olarak inceledik. ÖSYM, TYT ve AYT’de Fizik sorularını müfredattan soruyor. 2017’de YKS sorularının tamamı müfredattan soruldu. 2017’de Enerji TYT ve AYT konularından dört soru çıktı: TYT Fen bilimleri testinin 7. sorusu … Devamını oku

Verim nedir? Tanım ve örnek soru çözümü

Verim enerjiden faydalanma oranıdır. Kullandığımız aletler ve makineler enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştürür. Bu makinelerin çalışması için sağlanan enerjinin ne kadarını yararlı işe dönüştürdükleri verimle ifade edilir. Bir aleti ya da makineyi bir sistem olarak düşünürsek, sistemden çıkan faydalı işin sistemin çalışması için sisteme sağlanan enerjiye oranı verimdir. Matematiksel olarak şöyle gösterilir: Ayrıca … Devamını oku

Güç nedir? Tanımı ve örnek soru çözümleri

Güç ne kadar hızlı enerji aktarılabildiği ya da ne kadar hızlı iş yapılabildiği anlamına gelir. Birim zamanda aktarılan veya dönüştürülen enerjiye ya da yapılan işe güç denir, P simgesiyle gösterilir. Matematiksel olarak şöyle gösterilir: Yukarıdaki üç tanım da aslında birbirine çok benziyor. Simgelerle yazarsak: Güç vektörel mi yoksa skaler midir? Güç türetilmiş bir niceliktir ve skaler bir … Devamını oku

İş ve enerji arasındaki ilişki nedir? Örnek soru çözümleri

Enerjinin iş yapabilme yeteneği olduğunu söylemiştik. Öyleyse enerji ve iş arasında bir ilişki olmalı. Bir cismin üzerinde iş yaparsanız o cismin enerjisini artırırsınız ya da azaltırsınız. Enerjideki değişim miktarı yapılan işe eşittir. İşi tanımlarken enerji aktarımının bir yoludur demiştik. Bir cismin enerjisini başka bir cisme kuvvet aracılığıyla aktardığınızda, enerji transfer mekanizması iş olur. İş enerjinin … Devamını oku

Enerji aktarımı ve enerjinin depolanması nedir? Örnekler

Enerji aktarımı ya da transferi, bir sistemden diğerine, bir sistemden çevresine ya da çevresinden bir sisteme enerjinin verilmesi ya da alınması demektir. Çeşitli şekillerde enerji aktarılabilir. İş ile enerji aktarımı Enerjiyi aktarmanın yani transfer etmenin bir yolu iştir. Bir cisim üzerinde iş yaparak o cisme enerji aktarılır, böylece cismin enerjisi artar. Örneğin, bir kızağı iterek … Devamını oku

Enerjinin korunumu yasası ve enerji dönüşümleri: Örnekler

Enerjinin korunumu yasası kapalı bir sistemde toplam enerji miktarının sabit kalacağını söyler. Kapalı sistem çevresinden yalıtılmış, çevresiyle etkileşmeyen, yani dış kuvvetlerin, özellikle de sürtünmenin olmadığı bir sistemdir. Kapalı sistemde çeşitli süreçler sonucunda enerji bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir, ama sistemin toplam enerji miktarı hep aynı kalır. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir ya da kinetik … Devamını oku

Mekanik enerji nedir? Tanımı ve örnek soru çözümleri

Fizikte mekanik enerji bir cismin ya da sistemin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Yani bir cismin hem hareketinden hem de konumundan dolayı sahip olduğu enerjilerin bütününe mekanik enerji denir. Bu kavram bir cismin ya da sistemin yalnızca duruken değil, hareket ederken de potansiyel enerjiye sahip olabileceğini gösterir. Bir cismin üzerinde iş yapılarak mekanik enerjisi artırılabilir. … Devamını oku

Kinetik enerji nedir? Tanımı ve örnek soru çözümleri

Kinetik enerji bir cismin ya da sistemin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Kütle ve hız ile ilişkilidir. Birimi işin ve enerjinin birimiyle aynıdır, joule (J)’dür. Öteleme hareketinin kinetik enerjisinin matematiksel modeli şöyledir: Bu modelde m kütleyi, v hızı gösterir. Yukarıdaki resimde bir sürat teknesinin denizde ilerlediği görülüyor. Hareket ettiği için yani hızı olduğu için teknenin … Devamını oku

Potansiyel enerji nedir? Tanımı ve örnek soru çözümleri

Potansiyel enerji bir cisim ya da sistemin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Bir cisim hareket etmese bile sadece konumundan dolayı iş yapabiliyorsa potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel, depolanmış demektir, yani bir cismin enerjisi vardır ama henüz iş yapmamaktadır. Potansiyel enerjinin birimi de iş ve enerjiyle aynıdır, joule (J)’dür. Potansiyel enerji çeşitli şekillerde olabilir. En sık karşılaştığımız … Devamını oku

Enerji nedir? Tanım, örnekler ve enerji çeşitleri

Enerji her yanımızdadır ve Evren enerjiden oluşur. Var olan her şeyin bir tür enerjisi vardır. Ama soyut bir kavram olduğu için tanımlaması zordur. Enerji nedir sorusunu kısaca iş yapabilme, ısıtabilme ya da aydınlatabilme yeteneği veya kapasitesi olarak yanıtlayabiliriz. Enerji tek başına bir varlık değildir, bir cismin ya da sistemin özelliğidir. Türetilmiş bir büyüklüktür ve skalerdir. Birimi … Devamını oku