9. Sınıf Fizik Konuları Konu Anlatımı

Yeni müfredata (2018 Ortaöğretim Fizik öğretim programına) göre hazırlanan 9. sınıf fizik konuları ve konu anlatımı.

1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş Konuları

 1. Fizik Biliminin Rolü
 2. Fiziğin Uygulama Alanları
 3. Cisim ve sistem nedir?
 4. Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
 5. Skaler ve Vektörel Büyüklükler
 6. Temel-Türetilmiş Skaler-Vektörel Büyüklükler Test

2. Ünite: Madde ve Özellikleri Konuları

 1. Madde nedir?
 2. Kütle nedir?
 3. Hacim nedir?
 4. Özkütle nedir?
 5. Toz şekerin özkütlesini belirleme deneyi
 6. Dayanıklılık nedir?
 7. Dayanıklılık test
 8. Adezyon nedir? Kohezyon nedir?
 9. Yüzey gerilimi nedir?
 10. Kılcallık nedir?
 11. Gazların özellikleri
 12. Plazma nedir?

3. Ünite: Hareket ve Kuvvet Konuları

3.1. Hareket Konuları

 1. Hareket nedir? Hareket çeşitleri
 2. Referans noktası ve hareketin göreliği
 3. Konum nedir?
 4. Yer değiştirme nedir? Alınan yol nedir?
 5. Hız nedir? Sürat nedir?
 6. Düzgün Doğrusal Hareket
 7. Hareket Testi: Temel Kavramlar
 8. İvme nedir?

3.2. Kuvvet Konuları

 1. Kuvvet nedir?
 2. Ağırlık nedir?
 3. Serbest cisim diyagramları
 4. Bileşke kuvvet nedir?

3.3. Newton’un Hareket Kanunları Konuları

 1. Newton’un Hareket Kanunları
 2. Eylemsizlik nedir?
 3. Newton’un İkinci Yasası
 4. Etki – tepki nedir?

3.4. Sürtünme Kuvveti Konuları

 1. Sürtünme kuvveti nedir?
 2. Statik ve kinetik sürtünme kuvveti

4. Ünite: İş Enerji ve Güç Konuları

 1. İş nedir?
 2. Enerji nedir?
 3. Kinetik enerji nedir?
 4. Potansiyel enerji nedir?
 5. Mekanik enerji nedir?
 6. Enerjinin korunumu ve dönüşümü nedir?
 7. Enerji aktarımı nedir? Enerji nasıl depolanır?
 8. İş ve enerji arasındaki ilişki nedir?
 9. Güç nedir?
 10. Verim nedir?
 11. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasındaki fark nedir?

5. Ünite: Isı ve Sıcaklık Konuları

 1. Isı nedir?
 2. Sıcaklık nedir?
 3. İç enerji nedir?
 4. Termometre çeşitleri ve sıcaklık birimleri
 5. Öz ısı ve ısı sığası nedir?
 6. Hal Değişimi: erime, buharlaşma, süblimleşme
 7. Buharlaşma ve kaynama arasındaki fark
 8. Erime ve donma noktası, erime ve donma ısısı
 9. Kaynama ve yoğunlaşma noktası, buharlaşma ısısı
 10. Isıl denge ve denge sıcaklığı nedir?
 11. Isının yayılma yolları nelerdir?
 12. Isı (enerji) İletim Hızı
 13. Genleşme

6. Ünite: Elektrostatik Konuları

 1. Elektrostatik (durgun elektrik) nedir? Elektrik yükleri
 2. İletken ve yalıtkan
 3. Elektriklenme çeşitleri
 4. Elektroskop nedir?
 5. Elektriksel kuvvet veya Coulomb kuvveti
 6. Elektrik alan
 7. İletkenlerde ve yalıtkanlarda yük dağılımı: Faraday kafesi