Isı ve Sıcaklık YGS ve LYS Konuları Hangileri? 2018

Fizik ısı ve sıcaklık YGS ve LYS konuları kelime bulutu

Fizik dersi konularından hangilerinin Yüksek öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) çıkacak merak ediyor olmalısınız. 9. sınıf Fizik dersinin beşinci ünitesi olan ısı ve sıcaklık YGS ve LYS konularını ayrıntılı olarak inceledik. ÖSYM, YGS’de Fizik sorularını müfredattan soruyor. 2017’de YGS sorularının tamamı müfredattan soruldu. Bazı sorular birden fazla konu ya da kazanımdan geldi, ama öğretim programı dışından … Devamını oku

Isı iletim hızı nedir? Tanım ve örnekler

Enerjinin aktarılma yollarından biri ısıdır. Isının yayılma yollarından biri de iletimdir. Isı iletim hızı ya da enerji iletim hızı bir maddede birim zamanda aktarılan ısı miktarıdır. Birimi J/s yani W olarak belirtilir, güç ile aynı birimdedir. Isı iletim hızı nelere bağlıdır? Isı iletim hızı maddenin türüne, kesit alanına, ısının iletildiği uçlar arasındaki sıcaklık farkına ve … Devamını oku

Isının yayılması: iletim, konveksiyon, ışınım

Sıcaklığı yüksek olan bir sistemden sıcaklığı düşük başka bir sisteme enerji aktarmanın yolu ısıdır. Isının yayılma yolları ise ortam da madde bulunup bulunmamasına ya da maddenin haline göre farklılık gösterir. Isının yayılma yolları iletim, konveksiyon ve ışınımdır. İletim ve konveksiyon maddenin taneciklerinin etkileşmesiyle, ışınım elektromanyetik dalgalarla enerjinin yayılmasıdır. İletim yoluyla ısının yayılması: Örnekler İletim birbiriyle … Devamını oku

Isıl denge ve denge sıcaklığı nedir? Örnek soru çözümleri

Isıl temas halindeki iki sistemde, ısı yüksek sıcaklıklı sistemden düşük sıcaklıklı sisteme doğru aktarılır. Sistemlerin sıcaklığı birbirine eşit olduğu zaman net ısı aktarımı durur. Birinci sistemden ikinci sisteme enerji aktarılabilir, ama bu enerji miktarı ters yönde aktarılan, yani ikinci sistemden birinci sisteme aktarılan enerjiye eşittir. Net ısı alış verişi sıfırdır. Isıl denge iki sistem arasındaki … Devamını oku

Kaynama noktası ve buharlaşma ısısı nedir?

Kaynama noktası ya da sıcaklığı saf bir maddenin belli bir basınçta sıvı halden gaz haline geçtiği sıcaklıktır. Yoğunlaşma (yoğuşma) noktası ya da sıcaklığı maddenin belirli bir basınçta gaz halinden katı hale dönüştüğü sıcaklıktır. Buharlaşma ısısı saf bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi için sağlanması gereken enerji miktarının birim kütlesine oranıdır. Yoğunlaşma ısısı da gaz … Devamını oku

Erime ve donma noktası ve ısısı nedir? Örnek soru çözümleri

Erime noktası ya da erime sıcaklığı saf bir maddenin belli bir basınçta katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklıktır. Donma noktası ya da sıcaklığı maddenin sıvı halden katı hale değiştiği sıcaklığa denir. Erime ısısı saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için birim kütlesine sağlanması gereken enerji miktarıdır. Donma ısısı da sıvı haldeki saf bir … Devamını oku

Buharlaşma ve kaynama arasındaki fark nedir?

Buharlaşma ve kaynama bir maddenin hal değiştirme süreçleridir. Buharlaşma bir maddenin kaynamadan sıvı halden gaz hale geçmesi sürecidir. Kaynama buharlaşmanın özel bir durumudur; bir maddenin, sadece belirli bir sıcaklığa eriştiğinde, sıvı halden gaz hale geçme sürecidir. En önemli fark, buharlaşmanın sıvının yüzeyinde; kaynamanın sıvının tamamında gerçekleşmesidir. Aşağıdaki tablo buharlaşma ve kaynama süreçleri arasındaki farkları gösteriyor. Buharlaşma Kaynama … Devamını oku

Hal değişimi nedir? Erime buharlaşma süblimleşme

Hal değişimi bir saf maddenin bir halden başka bir hale dönüşmesidir. Bir madde ısı aldığında ya da verdiğinde maddenin ya sıcaklığı değişir ya da hal değiştirir. Maddenin hal değişimleri katı, sıvı, gaz halleri arasındaki değişimlere göre adlandırılır. Plazma hali bu konuda kapsanmıyor. Maddenin nasıl hal değiştirdiğini bu simülasyonla inceleyebilirsiniz. Erime, buharlaşma ve süblimleşme ayrıntılı açıklanacak. … Devamını oku

Öz ısı ve ısı sığası nedir? Isı sıcaklık grafikleri

Öz ısı (özgül ısı da denir) ve ısı sığası (ısı kapasitesi de denir) nedir sorusunu yanıtlamak için önce ısıyla sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamak gerekir. Bir sisteme ısı verildiğinde sistemin ya sıcaklığı artar ya da sistem hal değiştirir. Örneğin, kaynama noktasına ulaşmamış sıvı haldeki bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Isı ve sıcaklık arasındaki ilişkinin matematiksel … Devamını oku

Termometre çeşitleri, sıcaklık birimleri ve dönüşümleri

Sıcaklığı ölçmek için dokunma duyumuza güvenemeyeceğimizi sıcaklık nasıl ölçülür sorusunu yanıtlarken görmüştük. Sıcaklığı nesnel bir şekilde ölçmek için termometre kullanılır. Termometre nasıl çalışır? 1. Termometre bir cisimle ya da ortamla ısıl temas haline getirilir. 2. Cisimle termometre arasında ısıl dengeye ulaşılması beklenir. 3. Isıl dengeye ulaşıldığında termometrenin ve cismin sıcaklığı birbirine eşit olur. Termometrenin gösterdiği … Devamını oku