Eylemsizlik nedir? Örnekler ve Gösteri Deneyleri

Eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimidir. Hareket durumu bir cismin hızı (sürati ve yönü) demektir. Maddenin doğal hareket durumu durmak ya da sabit hızla hareket etmektir. Eğer bir cismin üzerindeki bileşke kuvvet sıfırsa cisim doğal hareket halinde bulunur, durur ya da düzgün doğrusal hareket yapar, ivmesi sıfır olur. Cisimlerin bu doğal hareket halini ancak uygulanan net kuvvet bozar. Cisme net kuvvet uygulandığında hareket durumunun nasıl değiştiğini Newton’un İkinci Hareket Kanunu açıklar. Eylemsizlik Newton’un Hareket Yasalarının ilkidir.

Dengelenmiş Kuvvetlerin Etkisinde Hareket

Önce eylemsizlik ilkesini gösteren şu kavram haritasına bir bakalım.

Eylemsizlik kavram haritası

Aşağıdaki video eylemsizliği özetliyor. Videodaki Kuvvet Hareket PHET simülasyonuyla oynamak isteyebilirsiniz.

Eylemsizlik ve Günlük Hayat Örnekleri

Duran bir cismin durmaya devam etmesi

Durmakta olan bir cismin durmaya devam etmesini anlamak çok zor değildir. Çevremizde gördüğümüz nesneler duruyorlarsa, dışarıdan itilip çekilmedikçe durmaya devam eder. Örneğin, masanın üstünde bir kitap duruyorsa,kimse kitabı itmezse ya da çekmezse, durmaya devam eder. Hareketin ne olduğunu hatırlamak isteyebilirsiniz.

Sabit hızla hareket eden bir cismin hareketini durumunu koruması

Eylemsizliğin ikinci durumunu anlamak hayal gücü gerektirebilir. Çünkü çevremizde sabit hızla hareket eden nesneler pek bulunmaz. Şöyle bir örnek verebiliriz: Uzayda bir astronot elindeki bir topu fırlatırsa bu top sonsuza kadar aynı hızla gitmeye devam eder. Uzayda hava sürtünmesi olmadığını biliyoruz ayrıca topun yakınında bir gezegen ya da yıldız olmadığını varsayıyoruz.

Eylemsizliği görmek için mutlaka uzaya gitmek gerekmez. Yeryüzünde de eylemsizliği görebiliriz. Buna bir örnek olarak hava hokeyi oyunu ele alabiliriz. Eğer hava hokeyi masasında diski yavaşça itip bırakırsanız, siz itmeyi bıraktıktan sonra disk masanın kenarına çarpana kadar, diskin neredeyse sabit bir hızla gittiğini görebilirsiniz. Eğer bu çok uzun bir masa olsaydı, diskin uzunca bir süre sabit hıza yakın bir hızla gittiğini gözlemleyebilirdik. Sürtünme kuvvetinin etkisi günlük yaşamda sabit hızla hareketi görmemizi engeller.

Eylemsizlik ilkesi yalnızca yeryüzünde ya da uzayda değil, hareket eden bir aracın içinde de geçerlidir. Hareket eden bir aracın içindeki bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse, hareket durumunu korur.

Hareket eden araçların içinde eylemsizlik

Bir trene binsek acaba trenin içinde cisimler nasıl hareket ederdi?

 • Trenin içinde yere bir top koyarsak, tren dururken top da durur.
 • Tren hızlanmaya başlayınca, top ilk konumunu korur. Bu nedenle trenin arkasına doğru hareket ediyor gibi görünür. Ama aslında dışardan bakan birine göre, top olduğu yerde durur. Hareket eden trendir.
 • Eğer tren sabit hızla giderken yere bir kaykay koyarsak kaykay trene göre duruyormuş gibi görünür. Ama dışarıdan bakan birine göre trende kaykay da aynı hızla hareket etmektedir. Ama tren durmaya başlarsa, kaykay hareketine devam eder. Bu nedenle trene göre ileri doğru gidiyormuş gibi görünür. Oysa hareketi değişen trendir. Dışarıdan bakan biri kaykayın sabit hızla hareket ettiğini, trenin yavaşladığı için kaykaya göre geriye doğru hareket ettiğini görür.

Otobüste rahatça yolculuk edebilmemizin nedeni otobüsün ve içinde bulunan bizlerin çoğu zaman sabit hızla aynı yönde hareket ediyor olmamızdır. Hatırlarsanız, eylemsizlik ilkesi bir şeyin sabit hızla aynı yönde gittiğinde üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğunu söylüyordu. Sabit hızla gidiyorsanız, üstünüze uygulanan sizi rahatsız edecek bir kuvvet olmaz. Eğer hareket ettiğinizi anlamıyorsanız, sabit hızla aynı yönde gidiyorsunuz demektir. Ama otobüs şoförü gaza basıp hızlanırsa geriye doğru, frene basıp yavaşlarsa öne doğru, virajda dönmeye başlarsa da dışarı doğru itildiğimizi hissederiz. Otobüsün hareket durumu değişince, yani sabit hızla aynı yönde gitmeyi bırakınca, biz sabit hızla gitmeye bir süre devam ederiz, ama sonuçta otobüsteki koltuk bize de kuvvet uygular.

Arabalarda emniyet kemeri takmanın nedeni de eylemsizliktir. Eğer araç sabit hızla gitmeyip çok hızlı ivmelenirse, bedeniniz hareketini korumak ister. Bu, sizin araç ivmelenmeden önceki hızınızdır. Özellikle araç çok çabuk yavaşlarsa, örneğin bir yere çarpıp durursa, bedeniniz hareketini koruduğunuz için kendinizi öne doğru itilmiş gibi hissedersiniz. Araba durur ama bedeniniz hareket etmeye devam eder. Aslında siz ileri gitmezsiniz; araç size göre geriye gelir.

Eylemsizlik Gösteri Deneyleri

Eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimleridir. Bu videodaki altı farklı gösteri deneyi, maddenin eylemsizlik özelliğini anlamamıza yardımcı olabilir.

1. Bardağa düşen bozuk para

Bu gösteride bir bardağın ağzına konulmuş bir kart ve kartın üstüne konulmuş bir bozuk para bulunuyor. Kart hızla çekildiği zaman bozuk para yatay yöne göre olduğu yerde kalıp, bardağın içine düşüyor. Kart sağa doğru hareket ederken, bozuk para sağa hareket etmiyor. Eylemsizlik ilkesiyle ilişkisi de zaten yatay yönde hareket etmemesiyle ilgili. Bozuk para başlangıçta yatay yönde hareket etmiyordu, kart çekildikten sonra da yatayda hareket etmemeye devam etti. Düşey yönde hareket etmesinin nedeni ise Dünya’nın yer çekiminin bozuk parayı aşağıya doğru çekmiş olması. Bozuk para sanki olduğu yerde serbest bırakılmış gibi tam bardağın içine düşüyor.

2. Masa örtüsünü çekme numarası

Bir masanın üstünde bir masa örtüsü, masa örtüsünün üstünde de tabak, bardak ve kaseler bulunuyor. Masa örtüsü hızla çekildiği zaman, masa örtüsü hareket ediyor ama tabak, bardak ve kaseler oldukları yerde kalıyor. Eylemsizlik ilkesi kendisini tabak, bardak ve kaselerin masa örtüsünde dururken örtü çekildiğinde de durmaya devam etmesi şeklinde gösteriyor.

3. Şişeye düşen küp şeker

Bu gösteride bir şişe, üstüne yerleştirilmiş bir halka (ince bir tahta kasnak) ve halkanın üstüne konulmuş bir küp şeker var. Halka hızla çekildiği zaman küp şeker doğrudan şişenin içine düşüyor. Bu gösteri, bardağın içine düşen para gösterisinin bir çeşitlemesi. Halka çekilince küp şeker yatayda hareket etmiyor. Yalnızca yer çekiminden dolayı düşeyde hareket edip şişenin tam içine düşüyor. Eylemsizlik ilkesine göre bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyken duruyorsa durmaya devam etmelidir. Yatayda düşünürseniz, küp şeker de eylemsizlik ilkesinin öngördüğü şekilde hareket durumunu koruyor. Küp şeker yataya göre duruyordu durmaya devam etti. Düşeyde ise, sanki küp şekeri serbest bırakılmış gibi hareket etti.

4. Yumurtanın bardağın içine düşmesi

Bu gösteri de bir cismin üzerine yatayda net kuvvet uygulanmazsa hareket durumunu korumasıyla ilgili. Bardağa düşen bozuk para ve şişeye düşen küp şeker gösterilerinin daha dramatik bir çeşitlemesi. Uzunca bir bardağın üstüne bir tepsi konuluyor, tepsinin üstüne yumurtalık, yumurtalığın üstüne de bir yumurta konuluyor. Sonra tepsiyi yeterince kısa sürede itebilmek için bir süpürge sapı kullanılıyor. Süpürgenin alt kısmına ayağınızla basıp bir yay gibi ani kuvvet uygulamak için kullanıyorsunuz. Süpürge sapı tepsiye çarpınca tepsi yatay yönde hareket ediyor, yumurtalık da fırlıyor, ama yumurta yataya göre olduğu yerde kalıyor, sonra da bardağın içine düşüyor. Eylemsizlik ilkesiyle ilişkisi yumurtanın üzerinde yatay yönde net kuvvet olmadığı için hareket durumunu koruması. Yumurta sanki olduğu yerde bırakılmış gibi bardağın içine düşüyor.

5. Bıçağa saplanan elma

Bıçağa saplanan elma gösterisi diğer gösterilerden biraz farklı, düşey doğrultuda eylemsizlik ilkesi karşımıza çıkıyor. Bu gösteride bir bıçağın ucuna saplanmış bir elma var. Bıçak hızla masaya vurulduğunda, bıçak duruyor ama elma hareket etmeye devam ediyor. Bu nedenle de elma bıçakta daha derine saplanıyor. Aynı numara ayrıca oynayan çekiçlerin başlarını sapına yerleştirmek için de kullanılıyor. Çekici başı yukarıda sapı aşağıda kalacak biçimde yere vurursanız, çekiç başı sapa iyice yerleşir.

6. Tekerlekli masanın üstündeki patenli

Bu gösteride ayağında patenleri olan bir kişi tekerlekli bir masanın üstüne çıkıp ayakta duruyor. Başka kişiler masayı itip çektikleri zaman, masa ileri geri hareket ediyor, ama patenli kişi olduğu yerde kalıyor. Yatay doğrultuda eylemsizlik ilkesini iş başında görebiliyoruz. Patenli duruyordu, masa hareket edince de durmaya devam etti. Çünkü patenlinin üzerine uygulanan bir net kuvvet yok, altındaki masaya var. Gösterinin sonunda masayı hızla geriye çekiyorlar. Tıpkı bardağa düşen bozuk para gösterisinde olduğu gibi patenli kişi de yatayda aynı yerde kaldı, ama yer çekiminin etkisiyle düşeyde yere doğru hareket etti. Sanki masanın üstünden serbest bırakılmış gibi.

Bu videoda gösterilen eylemsizlik gösterilerinin ortak özelliği cisimlerin hareket durumlarını korumasıdır. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse, üzerindeki net kuvvet sıfırsa, duruyorsa durmaya hareket ediyorsa sabit hızla aynı yönde hareket etmeye devam eder.

Eylemsizlik ile ilgili Fizik dersi Kazanımları

9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.

 • İbn-i Sina’nın hareket konusunda yaptığı çalışmalara değinilir.

“Eylemsizlik nedir? Örnekler ve Gösteri Deneyleri” üzerine 24 yorum

 1. İyi günler, aklıma saçma bir şey takıldı. İvmeli hareket eden her şeye eylemsizlik etki eder mi? Mesela asansörde giderken asansörün içindekilere eylemsizlik etki eder de, asansörün kendisine eylemsizlik etki etmez mi?

  Yanıtla
  • Saçma değil, aynı şey Einstein’ın aklına da gelmiş. Asansör ivmeli hareket ediyorsa eylemsiz bir gözlem çerçevesi değildir. Yani Newton’un kanunları asansörün içinde işlemez. Asansörün kendisi ise Dünya’ya göre (Dünya eylemsiz gözlem çerçevesi olduğu için) eylemsizliğin etkisi altındadır.

   Yanıtla
 2. hareket eden bir nesnede yani ilerleyen ileri giden veya duran ani veya değil sağa sola savrulmadır be cahiller kızmayın isim anmadım saygılar yani sağa sola savrulmaktır. ve buda önlenemez bir güçtür asla önleyemezsin.

  Yanıtla
 3. öncelikle bu güzel anlatım için teşekkürler.ama benim anlamadığım bir nokta var,geri dönüş yaparsanız çok sevinirim.
  eylemsizlik yasasından bahsederken cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu söylüyoruz.fren yapan araba örneğinde de öne doğru savrulmayı eylemsizlik prensibi ile açıklıyoruz ama burda ivme sıfırdan farklı?
  ayrıca maddelerin ortak özelliği olan eylemsizlikten bahsediyoruz?ama yine eylemsizlik prensibinin dengelenmiş kuvvetler etkisi altında olduğunu söylüyoruz?

  Yanıtla
  • Önce fren yapan arabayı ele alalım. Araba ivmeleniyor (yavaşlıyor) ama biz sabit hızla gitmeye devam ediyoruz, biz hızımızı değiştirmiyoruz, araba değiştiriyor. Bu nedenle biz öne doğru savruluyor gibi hissediyoruz. Maddenin özelliği olarak eylemsizlik, hareket durumunu (hızını) değiştirmeye karşı direnç olarak tanımlanıyor. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaysa zaten sabit hızla gidiyor ya da duruyor.

   Yanıtla
   • Teşekkür ederim geri dönüşünüz için ama cismin sabit hızla harekete devamı ihtimalini anlayamadım.

    Dışarıda bir gözlemciye göre, cisim araba yönünde hızlanmaya devam eder, ama içerde cisme etki eden tek kuvvet eylemsizlik kuvveti olacaktır. Yani sonuçta her iki durumda da ivme sıfırdan farklı değil midir?

    Araç örneği eylemsizlik prensibi ile alakalı değil de maddelerin ortak özelliği olan eylemsizlik ile alakalıdır demek doğru olmaz mı bu durumda?

    Umarım saçmalamamışımdır.

    Yanıtla
    • Eylemsizlik ilkesi Newton’un birinci hareket kanunudur. Bu ilke bir cismin hareket durumunun (hız vektörünün) ancak ve ancak üzerine etkiyen net kuvvet sıfırdan farklıysa değişeceğini söyler. Yani bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfırsa cismin hareket durumu (hız vektörünün büyüklüğü ve yönü) değişmez. Araç örneğinde, fren yapılınca araç yavaşlıyor, içindeki kişi sabit hızla devam ediyor. Kişi araçtan daha hızlı gittiği için öne doğru savruluyor.

     Yanıtla
    • Dışarıda bir gözlemciye göre, cisim araba yönünde hızlanmaya devam eder demek yanlış olur. Araba yavaşladığı için gözlemci öyle zannedebilir oysaki cismin hızı sabittir.
     **Bir cismin hızlanması için cisim üzerinde net kuvvetin sıfırdan farklı olması lazım. Cisim arabadan fırladı diyelim üzerinde ki net kuvvet sıfırdır.(Yer çekimini kuvvertini katmaz isek). Fırlama anında hızı olduğu için sürtünmesiz bir ortamda o hızla sabit olarak gitmeye devam eder.

     Yanıtla
  • Eylemsizlik ilkesi, ivmenin olmadığı durumda hız vektörünün büyüklüğü ya da yönünün değişmeyeceğini söyleyen bir prensiptir.

   Yanıtla
 4. Merhaba hocam, havaya atılan bir cismin önceden yer çekiminin etkisiyle mevcut olan düşey hareketinin, eylemsizliğe timsâl gösterilebilecek mahiyette olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz, yanılıyor muyum ?
  Ayrıca insanlara dokunabilmek adına kim bilir ne kadar düşünüp, çaba sarfedip bu portalı oluşturmuşsunuz. Yadsınamaz bir emek görüyorum, teşekkür ederim…

  Yanıtla
 5. Merhaba kafama bir şey takıldı cevaplarsanız cok mutlu olurum.Astronotun topu fırlattığı örnekte astronot topu fırlattığında top nasıl dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olabiliyor yani astronot bir kuvvet uyguluyor ve top hareket etmeye başlıyor ama topu dengeleyen diğer kuvvet nedir?

  Yanıtla
  • Videoda astronot topu fırlatmıyor, serbest bırakıyor. Bu nedenle topun üzerindeki kuvvetler dengelenmiş durumda. Eğer fırlatsaydı kuvvetler dengelenmemiş olurdu ve top hızlanırdı (ivmelenirdi).

   Yanıtla
 6. Benim aklıma takilan net kuvvetin 0 olmasi icin sagdan ve soldaki kuvvetlerin toplami 0 olması gerekiyordu ya da hic bir kuvvet uygulanmaması gerekiyirdu.örneklerde tek bir taraftan cekiyoruz paten orneginde mesela net kuvvet nasil 0 oluyor yatay yonde kuvvet uyguluyoruz cismin saga gelmesi gerekmiyor muydu

  Yanıtla
  • Bu çok güzel bir soru. Patenliye uygulanan net kuvvet yok, altındaki masaya var. Bu nedenle masa hareket ediyor, ama patenli hareket etmiyor. Kuvvet patenliye değil masaya uygulanıyor, anahtar nokta bu.

   Yanıtla

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.