Kuvvet ve Hareket: Temel İlkeler – PHET Simülasyonu

Türkçe PHET simülasyonu Kuvvet ve Hareket: Temel İlkeler. Simülasyonun Türkçe çevirisi orjinal PHET sitesinde henüz olmadığı için burada. Simülasyonu Başlat Creative Commons (CC-BY) lisansıyla kullanılmıştır. PhET Interactive Simulations University of Colorado Boulder https://phet.colorado.edu Nasıl Kullanacaksınız? Simülasyon yüklendikten sonra karşınıza dört resim gelecek, net kuvvet, hareket, sürtünme ve ivme. Hangisiyle çalışmak istiyorsanız o resmin üstüne tek … Devamını oku…

Statik ve kinetik sürtünme kuvveti arasındaki fark nedir?

Sürtünme kuvveti cisimler dururken de hareket ederken de etkilidir. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetinin farkı statik olanın cisim dururken, kinetik olanın cisim hareket ederken uygulanmasıdır. Statik duran, kinetik hareket eden demektir. Statik Sürtünme Kuvveti Statik sürtünme sayesinde bir cisim bir yüzey üstünde kaymadan durur. Statik sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlüdür. Etki -tepki … Devamını oku…

Sürtünme Kuvveti nedir, nelere bağlıdır?

Yerde duran tahta bir kutuyu iterseniz yani kuvvet uygularsanız, hareket etmesine engel olan bir etki olduğunu fark edersiniz. Bir cismin hareketine zıt yönde olan bu etkiye sürtünme kuvveti denir. Birbirine temas eden iki cismin yüzeyleri arasındaki pürüzlülükten dolayı oluşur. Sürtünme kuvveti nelere bağlıdır? Sürtünme kuvveti yüzeyin cisme uyguladığı normal kuvvetine ve yüzeyler arasındaki pürüzlüğün bir ölçüsü … Devamını oku…

Etki tepki ilkesi nedir? Örnekler ve Gösterimler

Bir cisim başka bir cisme nasıl kuvvet uygular? Yalnızca bir kuvvet uygulanabilir mi? Yoksa kuvvet hep çiftler halinde mi uygulanır? Etki tepki ilkesi (prensibi ya da yasası da denir) işte bu soruların yanıtıdır. Newton’un Hareket Kanunlarının üçüncüsü etki tepki yasasını kullanarak bu sorulara cevaplar arayacağız. Daha önce kuvvetleri temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak … Devamını oku…

Newton’un ikinci Hareket Yasası F=ma nedir? Sanal deney

Bu uzun bir yazı, isterseniz sadece videoları izleyebilirsiniz. Newton’un ikinci hareket yasası, Newton’un hareket yasalarının merkezindedir, dinamiğin temel yasası ya da temel prensip olarak da adlandırılır. F=ma olarak ünlenmiştir. Newton’un ikinci hareket yasasının özü: kuvvetin hareket üzerindeki etkisi Duran bir cismi harekete geçirmek için kuvvet gerekir. Sabit hızla giden bir cismin hızını değiştirmek için de kuvvet gerekir. … Devamını oku…

Eylemsizlik nedir? Örnekler ve Gösteri Deneyleri

Eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimidir. Hareket durumu bir cismin hızı (sürati ve yönü) demektir. Maddenin doğal hareket durumu durmak ya da sabit hızla hareket etmektir. Eğer bir cismin üzerindeki bileşke kuvvet sıfırsa cisim doğal hareket halinde bulunur, durur ya da düzgün doğrusal hareket yapar, ivmesi sıfır olur. Cisimlerin bu doğal hareket halini ancak uygulanan … Devamını oku…

Newton’un Hareket Yasaları nedir?

Hareket bölümünde hareketin nasıl anlatılabileceğini görmüştünüz. Bu bölümde hareketin nasıl açıklanacağını öğreneceksiniz. Isaac Newton 17. yüzyılda cisimlerin niçin hareket ettiğini ya da etmediğini açıklayan üç yasa ortaya koydu. Bu yasalar Newton’un Hareket Yasaları olarak bilinir. Newton’un hareket yasaları: 1. Eylemsizlik Newton’un hareket yasalarının ilki olan eylemsizlik cisimlerin hareket durumunun değiştirilmesine karşı gösterdiği dirençtir. Hareket durumu … Devamını oku…

Bileşke Kuvvet ya da Net Kuvvet nedir?

Kuvvetin ne olduğunu artık biliyoruz. Gerçek hayatta genellikle bir cisme hiçbir zaman tek bir kuvvet etki etmez. Örneğin, sürtünme kuvvetinin olmadığı bir durum neredeyse hiç yoktur. Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet ya da net kuvvet denir. Kuvvetin skaler değil vektörel bir büyüklük olduğunu hatırlayalım. Net kuvvet, ayrı ayrı kuvvetlerin vektörel toplamıyla … Devamını oku…

Kuvvet nedir? Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler

Kuvvet iki cisim ya da sistem arasındaki etkileşimdir. En genel anlamda cisimlerin birbirini çekmesi ya da itmesidir. Dinamometre ile ölçülür. Vektörel bir büyüklüktür hem şiddeti hem yönü vardır. simgesiyle gösterilir ve birimi Newton (N)’dur. Kuvvetin kendisini göremeyiz ama etkilerini görürüz: Bir cismin hareket durumunu değiştirebilir: bir cismi ivmelendirebilir: harekete geçirebilir, hızlandırabilir, yavaşlatabilir ve yönünü değiştirebilir. … Devamını oku…

Serbest Cisim Diyagramı nedir?

Kuvvetin bir vektör olduğunu öğrenmiştik, cisimler arasındaki etkileşime kuvvet diyorduk. Serbest cisim diyagramı belli bir durumda bir cismin üzerine etkiyen kuvvet vektörlerini yani kuvvetlerin büyüklüklerini ve yönlerini göstermek için kullanılır. Bu diyagramlar fizik dersinde çok kez karşınıza çıkacak. Serbest cisim diyagramı çizerken kullanılan okun uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü, yönü de kuvvetin uygulandığı yönü gösterir. Her okun … Devamını oku…