Bileşke Kuvvet ya da Net Kuvvet nedir?

Kuvvetin ne olduğunu artık biliyoruz. Gerçek hayatta genellikle bir cisme hiçbir zaman tek bir kuvvet etki etmez. Örneğin, sürtünme kuvvetinin olmadığı bir durum neredeyse hiç yoktur. Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet ya da net kuvvet denir. Kuvvetin skaler değil vektörel bir büyüklük olduğunu hatırlayalım. Net kuvvet, ayrı ayrı kuvvetlerin vektörel toplamıyla … Devamını oku

Kuvvet nedir? Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler

Kuvvet iki cisim ya da sistem arasındaki etkileşimdir. En genel anlamda cisimlerin birbirini çekmesi ya da itmesidir. Dinamometre ile ölçülür. Vektörel bir büyüklüktür hem şiddeti hem yönü vardır. simgesiyle gösterilir ve birimi Newton (N)’dur. Kuvvetin kendisini göremeyiz ama etkilerini görürüz: Bir cismin hareket durumunu değiştirebilir: bir cismi ivmelendirebilir: harekete geçirebilir, hızlandırabilir, yavaşlatabilir ve yönünü değiştirebilir. … Devamını oku

Serbest Cisim Diyagramı nedir?

Kuvvetin bir vektör olduğunu öğrenmiştik, cisimler arasındaki etkileşime kuvvet diyorduk. Serbest cisim diyagramı belli bir durumda bir cismin üzerine etkiyen kuvvet vektörlerini yani kuvvetlerin büyüklüklerini ve yönlerini göstermek için kullanılır. Bu diyagramlar fizik dersinde çok kez karşınıza çıkacak. Serbest cisim diyagramı çizerken kullanılan okun uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü, yönü de kuvvetin uygulandığı yönü gösterir. Her okun … Devamını oku

İvme nedir? Hızlanma ve Yavaşlama Örnek Sorular

Yer değiştirmenin zamana göre değişimini hız olarak tanımlamıştık. Düzgün doğrusal harekette de hızın değişmediği durumu incelemiştik. Ama genellikle hareket sabit hızlı değildir, hızlanma ve yavaşlama söz konusudur. Hız vektörünün zamana göre değişimine ivme denir. Hız değişimi vektör olduğu için ivme de vektörel bir büyüklüktür, hem büyüklüğü hem yönü vardır. İvme artı ya da eksi işaretli … Devamını oku

Düzgün Doğrusal Hareket Nedir? Konum Hız Zaman Grafikleri

Hareket basit de olabilir karmaşık da. En kolay incelenebilecek olan hareket çeşidi bir doğru boyunca, yani bir boyutta, olandır. Günlük hayatımızdan örnek vermek gerekirse yürüyen merdivenler, trenler ve asansörler doğrusal hareket yapar. Düzgün doğrusal hareket ya da sabit hızlı hareket, hareketi boyunca bir cismin hızının sabit olması, hiç değişmemesidir. Sabit hız nedir? Hız ve sürat … Devamını oku

Hız nedir sürat nedir aralarındaki fark nedir?

Hız nedir, sürat nedir diye sorsalar günlük hayattan deneyimimizle ikisinin de aynı olduğunu söylerdik. Fizik biliminde ise hız ve sürat önemli farkları olan kavramlardır. Bu iki kavram arasındaki farkı anlamak için önce yer değiştirme ve alınan yol arasındaki farkı anlamış olmalısınız. Hız nedir? Hız bir cismin hareket durumudur. Hız, hareket eden bir cismin yer değiştirme … Devamını oku

Yer değiştirme ve Alınan Yol arasındaki fark nedir?

Yer değiştirme nedir? Yer değiştirme hareket eden bir cismin ilk konumuyla son konumu arasındaki farka denir. Konum vektörlerinin farkı olduğu için yer değiştirme de vektördür, hem büyüklüğü hem de yönü vardır. Konum farkını gösterdiği için ∆x sembolüyle gösterilir. Yer değiştirme artı, eksi ya da sıfır olabilir. Matematiksel olarak şöyle ifade edilir: Alınan yol nedir? Alınan … Devamını oku

Referans noktası nedir? Hareketin göreliği nedir?

Referans noktası Bir cismin hareketini tanımlamak için kullanılan, cismin konumunu belirmek için seçilen noktaya referans noktası denir. Hareket edip etmediğinizi nasıl anlarsınız? Belli bir zaman aralığında yer değiştirmeniz, yani konumunuzun değişmesi gerekir. Peki nerede olduğunuzu nasıl bilirsiniz? Konumunuzu tanımlayabilmeniz için nerede olduğunuzu başka bir noktaya göre belirtmeniz şarttır. Karanlık bir odada nerede olduğunuzu bilemezsiniz, ama … Devamını oku

Konum nedir? Hareketi anlamanın ilk şartı

Fizikte konum nedir sorusunun cevabı bir cismin belli bir anda nerede olduğudur. Bir cismin yerini ancak cismin bir referans noktasına göre mesafesi ve yönüyle belirleyebiliriz. Konum vektörel bir büyüklüktür, bu nedenle hem büyüklüğü (uzunluğu) hem de yönü olmak zorundadır. Konumun birimi metre’dir (m), uzunluk birimiyle aynıdır. Bir Boyutta Konum nedir? Konumu anlamak için önce en … Devamını oku

Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Örnekler

Çok basit gibi görünebilir, ama bilim insanlarının hareket nedir sorusuna tam bir cevap verebilmeleri 17. yüzyılı bulmuştur. Bunun ardından fizik büyük ilerleme kaydetmiştir. Hareket çeşitleri nedir anlamak için önce bu kavramı incelememiz gerekir. Bu önemli kavramı kelimelerle, şekillerle ve grafiklerle gösterebiliriz. Fizikte hareket belli bir zaman aralığında bir cismin yer değiştirmesidir, böyle bir cismin daima bir hızı … Devamını oku